สรุปผลประเมิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เดือนมีนาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมไม่ครบ54,475.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,897.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ