สรุปผลประเมิน โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนมีนาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ90,126.5912,887.9385.7 %ผ่าน4,785.62544.5088.6 %ผ่าน
รวม 90,127 12,888 85.70 % ผ่าน 4,786 545 88.62 % ผ่าน