สรุปผลประเมิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เดือนพฤษภาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ครบ43,082.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ886.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ