สรุปผลประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือนพฤษภาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ครบ15,107,566.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,662,596.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ