สรุปผลประเมิน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เดือนพฤษภาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 54,308.626,900.0087.3 %ผ่าน928.95163.4082.4 %ผ่าน
รวม 54,309 6,900 87.29 % ผ่าน 929 163 82.41 % ผ่าน