สรุปผลประเมิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เดือนพฤษภาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ครบ685,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ17,142.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ