สรุปผลประเมิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดือนพฤษภาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์4,846,291.00928,000.0080.9 %ผ่าน11,294.3261.7599.5 %ผ่าน
รวม 4,846,291 928,000 80.85 % ผ่าน 11,294 62 99.45 % ผ่าน