สรุปผลประเมิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เดือนพฤษภาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมไม่ครบ65,242.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,690.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ