สรุปผลประเมิน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เดือนพฤษภาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ไม่ครบ3,189,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ30,534.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ