สรุปผลประเมิน บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด เดือนพฤษภาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด40,640.90219.3599.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 40,641 219 99.46 % ผ่าน 0 0 0.00 % ไม่ประเมิน