สรุปผลประเมิน โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนพฤษภาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ51,541.8113,140.6374.5 %ผ่าน854.80634.5025.8 %ผ่าน
รวม 51,542 13,141 74.50 % ผ่าน 855 635 25.77 % ผ่าน