สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี621,277.88332,873.0046.4 %ผ่าน7,702.801,286.5183.3 %ผ่าน
รวม 621,278 332,873 46.42 % ผ่าน 7,703 1,287 83.30 % ผ่าน