สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี116,625.7273,135.0037.3 %ผ่าน6,705.39229.5096.6 %ผ่าน
รวม 116,626 73,135 37.29 % ผ่าน 6,705 230 96.58 % ผ่าน