สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม152,337.27114,995.0024.5 %ผ่าน6,386.47705.2789.0 %ผ่าน
รวม 152,337 114,995 24.51 % ผ่าน 6,386 705 88.96 % ผ่าน