สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจ้าท่า180,791.48166,000.008.2 %ไม่ผ่าน8,350.02598.3192.8 %ผ่าน
รวม 180,791 166,000 8.18 % ไม่ผ่าน 8,350 598 92.83 % ผ่าน