สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางบก 479,979.59390,741.0018.6 %ไม่ผ่าน10,457.396,737.3435.6 %ผ่าน
รวม 479,980 390,741 18.59 % ไม่ผ่าน 10,457 6,737 35.57 % ผ่าน