สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวง470,119.06378,226.0019.5 %ไม่ผ่าน16,254.239,384.2042.3 %ผ่าน
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)12,282.2911,154.009.2 %ไม่ผ่าน3,797.032,548.8532.9 %ผ่าน
รวม 482,401 389,380 19.28 % ไม่ผ่าน 20,051 11,933 40.49 % ผ่าน