สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวงชนบท245,433.45194,213.0020.9 %ผ่าน9,241.122,947.9068.1 %ผ่าน
รวม 245,433 194,213 20.87 % ผ่าน 9,241 2,948 68.10 % ผ่าน