สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค96,869.6622,642.7176.6 %ผ่าน5,564.16506.8890.9 %ผ่าน
รวม 96,870 22,643 76.63 % ผ่าน 5,564 507 90.89 % ผ่าน