สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมมลพิษ199,058.70159,371.6119.9 %ไม่ผ่าน7,305.713,083.3057.8 %ผ่าน
รวม 199,059 159,372 19.94 % ไม่ผ่าน 7,306 3,083 57.80 % ผ่าน