สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป่าไม้ 227,814.23172,334.0024.4 %ผ่าน9,757.029,663.651.0 %ไม่ผ่าน
รวม 227,814 172,334 24.35 % ผ่าน 9,757 9,664 0.96 % ไม่ผ่าน