สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 144,893.8034,000.0076.5 %ผ่าน6,073.801,641.0173.0 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน (ภูเก็ต)26,250.0653,783.68-104.9 %ไม่ผ่าน2,364.43781.7866.9 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร16,389.504,119.8074.9 %ผ่าน1,091.02498.8454.3 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน9,205.304,971.0746.0 %ผ่าน904.7794.7189.5 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา12,266.194,512.2063.2 %ผ่าน857.44916.45-6.9 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง13,938.148,241.0040.9 %ผ่าน1,435.50817.0043.1 %ผ่าน
รวม 222,943 109,628 50.83 % ผ่าน 12,727 4,750 62.68 % ผ่าน