สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม122,602.1076,841.5137.3 %ผ่าน5,733.001,205.7279.0 %ผ่าน
รวม 122,602 76,842 37.32 % ผ่าน 5,733 1,206 78.97 % ผ่าน