สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตุนิยมวิทยา 376,004.53261,540.0030.4 %ผ่าน5,701.73948.6983.4 %ผ่าน
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,508.96623.0058.7 %ผ่าน49.0826.9945.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,402.59605.0056.9 %ผ่าน82.932.8596.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,066.91213.0080.0 %ผ่าน89.5628.6768.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,335.00382.0083.6 %ผ่าน61.612.8595.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,222.95359.0070.6 %ผ่าน57.7775.72-31.1 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,573.05867.5544.8 %ผ่าน49.730.9598.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,601.10712.0055.5 %ผ่าน28.651.0096.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,449.301.0099.9 %ผ่าน31.1817.1445.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,103.70728.0034.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,416.822,910.30-20.4 %ไม่ผ่าน52.880.9598.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,933.71441.0085.0 %ผ่าน63.7239.5238.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,746.77589.0066.3 %ผ่าน50.0927.1145.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,246.11560.0055.1 %ผ่าน63.6235.3444.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,450.70388.0073.3 %ผ่าน34.6342.33-22.2 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,578.05631.3960.0 %ผ่าน38.4524.3036.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,145.80455.0060.3 %ผ่าน47.2012.1774.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,026.87289.0071.9 %ผ่าน38.9225.0835.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,438.91901.0037.4 %ผ่าน53.792.8594.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,410.121.0099.9 %ผ่าน64.842.8595.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,173.31733.0066.3 %ผ่าน50.491.0098.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,380.60731.0047.1 %ผ่าน48.741.0097.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,762.21476.0073.0 %ผ่าน55.7627.1151.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,467.47346.0076.4 %ผ่าน69.2846.6932.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,092.96315.0071.2 %ผ่าน49.3748.571.6 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,419.50694.0051.1 %ผ่าน49.5227.0645.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)928.63562.0039.5 %ผ่าน54.3037.3931.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,530.68337.0078.0 %ผ่าน46.1454.30-17.7 %ไม่ผ่าน
รวม 417,417 277,390 33.55 % ผ่าน 7,084 1,560 77.97 % ผ่าน