สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ137,771.6967,000.0051.4 %ผ่าน7,424.52397.5094.6 %ผ่าน
รวม 137,772 67,000 51.37 % ผ่าน 7,425 398 94.65 % ผ่าน