สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน98,327.5341,259.9558.0 %ผ่าน5,192.08211.8295.9 %ผ่าน
รวม 98,328 41,260 58.04 % ผ่าน 5,192 212 95.92 % ผ่าน