สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ90,090.9935,150.0061.0 %ผ่าน5,357.80385.5192.8 %ผ่าน
รวม 90,091 35,150 60.98 % ผ่าน 5,358 386 92.80 % ผ่าน