สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธุรกิจพลังงาน92,525.4531,354.0066.1 %ผ่าน5,439.09125.2797.7 %ผ่าน
รวม 92,525 31,354 66.11 % ผ่าน 5,439 125 97.70 % ผ่าน