สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน95,138.3846,000.0051.6 %ผ่าน5,107.66575.4088.7 %ผ่าน
รวม 95,138 46,000 51.65 % ผ่าน 5,108 575 88.73 % ผ่าน