สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์170,000.5995,013.8744.1 %ผ่าน5,254.621,096.7379.1 %ผ่าน
รวม 170,001 95,014 44.11 % ผ่าน 5,255 1,097 79.13 % ผ่าน