สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าต่างประเทศ203,224.23140,735.4530.7 %ผ่าน7,049.321,192.7183.1 %ผ่าน
รวม 203,224 140,735 30.75 % ผ่าน 7,049 1,193 83.08 % ผ่าน