สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าภายใน178,332.03139,630.6421.7 %ผ่าน6,980.544,835.5430.7 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)10,255.955,040.0050.9 %ผ่าน2,933.09101.8496.5 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)7,706.806,928.0210.1 %ไม่ผ่าน814.94481.5840.9 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,939.133,047.78-3.7 %ไม่ผ่าน987.34277.2571.9 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)6,585.504,059.0038.4 %ผ่าน1,531.96379.9075.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,891.18472.0083.7 %ผ่าน681.63105.4084.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,565.41790.5769.2 %ผ่าน516.1784.1283.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,287.94325.0085.8 %ผ่าน456.8286.8381.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,578.131,360.0047.2 %ผ่าน362.4637.3589.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,835.93708.0075.0 %ผ่าน622.6254.1191.3 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-5 ชัยนาท2,334.60589.0074.8 %ผ่าน366.4686.4576.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,543.23579.0077.2 %ผ่าน690.60257.7662.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,252.56304.0086.5 %ผ่าน1,129.32980.1113.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,006.90717.2864.3 %ผ่าน634.73614.653.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,420.03899.7062.8 %ผ่าน699.56213.7569.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,229.01329.0085.2 %ผ่าน572.61180.2668.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,319.34628.0072.9 %ผ่าน707.0559.2791.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,192.96687.3068.7 %ผ่าน751.67181.7175.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร1,934.52220.0088.6 %ผ่าน719.44234.6567.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,058.51421.0079.5 %ผ่าน692.32107.0884.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,318.401,204.1948.1 %ผ่าน861.98278.5267.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา2,892.491,123.5061.2 %ผ่าน989.05116.8588.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,202.69752.0065.9 %ผ่าน625.14343.6645.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,099.111,139.0045.7 %ผ่าน795.91168.2878.9 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,430.61319.2086.9 %ผ่าน512.8991.6882.1 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,787.84987.0064.6 %ผ่าน474.2241.8091.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,703.42651.0075.9 %ผ่าน685.78265.0561.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,641.94649.0075.4 %ผ่าน570.19150.1073.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,658.49577.2078.3 %ผ่าน523.3562.7088.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี2,879.65347.1087.9 %ผ่าน618.2295.0084.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,174.92141.0093.5 %ผ่าน825.03104.2287.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก6,120.68996.0083.7 %ผ่าน397.89293.1726.3 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,524.37586.0076.8 %ผ่าน577.44195.7066.1 %ผ่าน
รวม 277,704 177,207 36.19 % ผ่าน 31,308 11,566 63.06 % ผ่าน