สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 95,557.2684,410.8711.7 %ไม่ผ่าน5,611.06441.0692.1 %ผ่าน
รวม 95,557 84,411 11.66 % ไม่ผ่าน 5,611 441 92.14 % ผ่าน