สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 176,612.80126,036.2828.6 %ผ่าน6,652.24806.2887.9 %ผ่าน
รวม 176,613 126,036 28.64 % ผ่าน 6,652 806 87.88 % ผ่าน