สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า226,878.02156,085.4731.2 %ผ่าน6,717.90779.3388.4 %ผ่าน
รวม 226,878 156,085 31.20 % ผ่าน 6,718 779 88.40 % ผ่าน