สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ134,682.6678,697.9041.6 %ผ่าน6,233.26598.4190.4 %ผ่าน
รวม 134,683 78,698 41.57 % ผ่าน 6,233 598 90.40 % ผ่าน