สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย273,385.75155,312.0043.2 %ผ่าน12,317.762,390.2380.6 %ผ่าน
รวม 273,386 155,312 43.19 % ผ่าน 12,318 2,390 80.60 % ผ่าน