สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการปกครอง 491,346.84371,609.0024.4 %ผ่าน12,333.398,406.0031.8 %ผ่าน
รวม 491,347 371,609 24.37 % ผ่าน 12,333 8,406 31.84 % ผ่าน