สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการพัฒนาชุมชน 240,341.52142,044.5540.9 %ผ่าน7,011.803,124.5055.4 %ผ่าน
รวม 240,342 142,045 40.90 % ผ่าน 7,012 3,124 55.44 % ผ่าน