สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย203,995.55103,000.0049.5 %ผ่าน6,533.422,035.3868.8 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี9,948.897,572.0023.9 %ผ่าน1,844.802,059.60-11.6 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย10,047.377,332.0127.0 %ผ่าน2,179.102,254.74-3.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท12,055.1312,032.990.2 %ไม่ผ่าน1,920.94419.2078.2 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี10,648.058,374.9921.3 %ผ่าน1,132.37292.6074.2 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,161.387,425.4043.6 %ผ่าน1,703.95525.3569.2 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี10,901.599,286.9614.8 %ไม่ผ่าน1,829.40777.1057.5 %ผ่าน
รวม 270,758 155,024 42.74 % ผ่าน 17,144 8,364 51.21 % ผ่าน