สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 325,046.78126,252.0061.2 %ผ่าน7,630.882,036.6073.3 %ผ่าน
รวม 325,047 126,252 61.16 % ผ่าน 7,631 2,037 73.31 % ผ่าน