สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมหม่อนไหม89,181.2136,271.0059.3 %ผ่าน5,220.22383.0392.7 %ผ่าน
รวม 89,181 36,271 59.33 % ผ่าน 5,220 383 92.66 % ผ่าน