สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม284,261.22365,618.94-28.6 %ไม่ผ่าน6,517.791,315.4679.8 %ผ่าน
รวม 284,261 365,619 -28.62 % ไม่ผ่าน 6,518 1,315 79.82 % ผ่าน