สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 97,129.5731,275.6067.8 %ผ่าน5,589.17704.3587.4 %ผ่าน
รวม 97,130 31,276 67.80 % ผ่าน 5,589 704 87.40 % ผ่าน