สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน124,845.1431,392.3074.9 %ผ่าน4,829.39410.6091.5 %ผ่าน
สพ.กรุงเทพ ฯ42,649.8721,647.0049.2 %ผ่าน973.50652.4233.0 %ผ่าน
รวม 167,495 53,039 68.33 % ผ่าน 5,803 1,063 81.68 % ผ่าน