สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมราชทัณฑ์ 120,802.4810,917.0091.0 %ผ่าน6,386.471,240.9080.6 %ผ่าน
ทสญ.ธนบุรี 16,971.0115,568.008.3 %ไม่ผ่าน487.91665.19-36.3 %ไม่ผ่าน
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 191,942.1317,505.0090.9 %ผ่าน558.79331.4340.7 %ผ่าน
เรือนจำพิเศษธนบุรี 64,049.0910,864.0083.0 %ผ่าน1,507.84538.7564.3 %ผ่าน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง122,320.365,474.0095.5 %ผ่าน1,829.81570.5168.8 %ผ่าน
ทัณฑสถานหญิงกลาง83,393.5392,910.00-11.4 %ไม่ผ่าน1,599.82535.7366.5 %ผ่าน
เรือนจำกลางคลองเปรม146,359.1734,236.0076.6 %ผ่าน2,214.191,863.9115.8 %ไม่ผ่าน
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร95,807.32114,445.00-19.5 %ไม่ผ่าน2,535.263,463.25-36.6 %ไม่ผ่าน
เรือนจำพิเศษมีนบุรี63,475.2758,267.008.2 %ไม่ผ่าน884.10513.0342.0 %ผ่าน
รวม 905,120 360,186 60.21 % ผ่าน 18,004 9,723 46.00 % ผ่าน