สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 426,582.59184,000.0056.9 %ผ่าน8,909.693,129.7764.9 %ผ่าน
รวม 426,583 184,000 56.87 % ผ่าน 8,910 3,130 64.87 % ผ่าน