สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 93,926.0131,135.3766.9 %ผ่าน4,882.54239.5695.1 %ผ่าน
รวม 93,926 31,135 66.85 % ผ่าน 4,883 240 95.09 % ผ่าน