สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 366,691.63147,745.0059.7 %ผ่าน5,845.562,471.8357.7 %ผ่าน
รวม 366,692 147,745 59.71 % ผ่าน 5,846 2,472 57.71 % ผ่าน