สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 145,602.9877,229.0047.0 %ผ่าน7,396.385,198.4429.7 %ผ่าน
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)ไม่ครบ545.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ66.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,165.0034,000.00-204.5 %ไม่ผ่าน4,199.861,088.6774.1 %ผ่าน
รวม 156,768 111,229 0.00 % รายงานไม่ครบ 11,596 6,287 0.00 % รายงานไม่ครบ